خبرگزاری من !!!

خبرگزاری من !!!


امروزه می توان میلِ به انتشار خبر را در اغلب صفحه ها و کانالهای مجازی دید. صفحه های غیر خبری، طنز، هنرمندان، شعر، هنری، ورزشی و کانالهای مختلف در تمامی رسانه های مجازی، در زمان وقوع حوادث سریعا به انتشار، تفسیر و حتی تحلیل و چرایی اتفاق دست می زنند. شاید انعکاس خبر از یک منبع موثق و بازنشر آن به خودی خود مشکلی نداشته باشد، ولی اتفاقات پس از آن بیشتر به نوعی خودشیفتگی شباهت دارد.
ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع

سواد رسانه ای سپری در برابر هجمه رسانه ای

ســــواد رسانــه ای

سـپــری در برابر هجمـه رسانـه ای


مجموعه مهارتهایی که به فرد امکان قدرت درک، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیامهای رسانه ها را می دهد. این تعریف، عمومی ترین تعریف سواد رسانه ای(media literacy) می باشد. لزوم یادگیری سواد رسانه ای به سال 1965 در اروپا بر می گردد. با گسترش و نفوذ رسانه ها در اجتماع یادگیری و آموزش سواد رسانه ای به یکی از مهمترین اصول یادگیری در جهان تبدیل شد. امروزه یادگیری سواد رسانه ای به درجه ای از اهمیت رسیده که آن را همزمان با یادگیری سواد آکادمیک و رایانه ای، آموزش می دهند. این ضرورت به حدی است که حتی در مدارس کشورمان نیز در پایه دهم به آموزش سواد رسانه ای پرداخته اند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
رسانه ,سواد ,یادگیری ,آموزش ,سواد رسانه ,یادگیری سواد ,آموزش سواد

شبکه های اجتماعی و دوگانگی شخصیت

شبکه های اجتماعی و دوگانگی شخصیت


امروزه استفاده از فضای مجازی و ارتباط با دیگران از طریق شبکه های اجتماعی به امری اجتناب ناپذیر در زندگی روزمره تبدیل شده است. این شبکه ها با سرعت بالای انتقال اطلاعات و نفوذ بی نظیر خود در میان جامعه نقش تاثیرگذاری را در فرهنگ ملل مختلف مخصوصا  کشورهای در حال گذر و در حال توسعه ایفا میکند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
شبکه ,اجتماعی ,دوگانگی شخصیت

جهان واقعی یا جهان خود ساخته؟!

جهان واقعی یا جهان خود ساخته؟!


رسانه ها، کتابها، مشاهدات بصری و شنیده ها ؛ اینها عامل درک و شناخت ما از جهان پیرامون خودمان است. اما براستی ما، همه آنچه که گفته می شود، منتشر می شود و دیده می شود را می پذیریم؟ یا در حقیقت همه آنها را قبول می کنیم؟

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
جهان ,جهان واقعی

آشنایی با رسانه های فرانسوی (تحقیق کلاسی)

آشنایی با رسانه های فرانسوی


در ادامه مطلب یک فایل پاورپوینت شامل اطلاعات مختصری از قوانین و رسانه های فرانسه آماده دریافت است. این کار برای ارائه در مقطع ارشد آماده شده بود. لذا مناسب دیدم که این فایل را در این بخش برای شما بزرگواران ارائه کنم.


ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
رسانه ,ادامه مطلب

آشنایی با علم روانشناسی

آشنایی با علم روانشناسی


آدمی یگانه موجودی است که برای ادامة موفقیت‌آمیز زندگی باید از نیازها و توان‌های بدنی و روانی خود و دیگران آگاهی کافی داشته باشد. به سخن دیگر، انسان در جست‌وجوی این است که چه رفتاری در برخورد او با دیگران پسندیده‌تر و مؤثرتر است و از دیگران در موارد خاصی چه انتظاراتی باید داشت؟ گذران زندگی و بخش مهمی از خوشبختی هر یک از افراد آدمی تا حدود زیادی به دیگران وابسته است. زیرا، نظر موافق و جلب همکاری کسان در پیشرفت کارها و موفقیت فرد در جامعه دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین، امروز دانشی که ما را به دقایق کردار و کنه رفتار آدمی و هر موجود زنده‌ای رهنمون می‌سازد روان‌شناسی می‌نامند. در زیر به اختصار به ماهیت اصلی روان‌شناسی می‌پردازیم و چگونگی رفتار را مشخص می‌کنیم.


ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
دیگران ,آدمی

روابط عمومی در عصر جدید

روابط عمومی در عصر جدید


روابط عمومی‌‌ها به دلایل مختلف باید بتوانند گام به گام و در عین حال با سرعتی قابل قبول، روش‌های سنتی را کنار گذاشته و با استفاده از ابزار روابط عمومی الکترونیک، وظایف خود را انجام دهند و یا تلفیقی از روابط عمومی سنتی و الکترونیک را بکار گیرند؛ چرا که مخاطب امروز با مخاطب دیروز متفاوت است. مخاطبان امروزی، خود به دنبال اطلاعات رفته و منتظر دریافت اطلاعات از دیگران نیستند، بنابراین روابط عمومی‌ها باید بتوانند با استفاده از شیوه‌های نوین، اطلاعات لازم مخاطب را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار وی قرار دهند. 


ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
روابط ,عمومی ,اطلاعات ,مخاطب ,روابط عمومی ,باید بتوانند